Antipjenići – otpjenivači

Aqua ASP su sredstva koja se koriste za sprečavanje nastanka i suzbijanje pjene.

Sredstvo protiv pjenjenja

Primjenjuju se za:

  • Suzbijanje pjene otpadne vode različitih industrija
  • Suzbijanje pjene komunalnih uređaja za tretman otpadnih voda
  • Suzbijanje pjene u procesima proizvodnje tekstila, papira, detergenata, kože, boja i lakova te ostalih industrija

AQUA ASP ANTIPJENIĆI:

  • Na bazi polialkilenglikol etera
  • Na bazi alkilenoksidnih spojeva i derivata masnih kiselina
  • Na bazi estera viših masnih kiselina
  • Na bazi silikonskih emulzija
  • Različiti tipovi otpjenjivača i antipjenića koji su formulirani prema tehnološkim zahtjevima primjene