Dekoloranti i precipitatori

sredstva za  uklanjanje teških metala i boja iz vode

Aqua C3

Aqua C3 su specijalno formulirani proizvodi koji se primjenjuju za obezbojenje tehnološke i otpadne vode raznih industrija (tekstilna, kožarska, metalna, naftna itd.).

Primjenjuju se za:

  • Obezbojenje tehnološke vode
  • Obezbojenje otpadne vode

Aqua 15

Aqua 15 su specijalno formulirani proizvodi koji se primjenjuju za taloženje i uklanjanje teških metala (kadmij, bakar, olovo, živa, nikal itd.) iz vode.

Primjenjuju se za:

  • Taloženje teških metala u procesima obrade vode metalne industrije (proizvodnja i prerada metala, galvanizacija) i rudarske industrije
  • Uklanjanje teških metala iz vode nastale odsumporavanjem plinova u energetici