EU Projekti

Povećanje energetske učinkovitosti poduzeća AQUA V.M.V. d.o.o. kroz korištenje obnovljivih izvora energije

AQUA V.M.V. d.o.o. korisnik je projekta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., sukladno javnom pozivu Ministarstva zaštite okoliša i energetike na dostavu projektnih prijedloga za Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina) objavljenog u svibnju 2018. godine.

2018. godine, AQUA V.M.V. d.o.o. započinje s provedbom projekta pripremom dokumentacije za prijavu na natječaj Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina).

Svrha projekta je povećanje standarda uvjeta i kvalitete rada poduzeća kroz smanjenje potrošnje energije i emisije CO2 u okoliš.

Ovim projektom planirano je kroz 5 mjera energetske obnove smanjenje ukupno isporučene energije za 40,28% racionalizacijom korištenja energije u energetski troškovnoj cjelini te prelaskom na obnovljive izvore energije pri čemu bi se riješilo pitanje adekvatnog zagrijavanja prostora te vode u energetski troškovnoj cjelini. Osim toga, provedbom planiranih mjera smanjila bi se i ukupna emisija CO2 u okoliš za 37,28% na godišnjoj razini čime bi se smanjio negativan utjecaj na okoliš. Navedene uštede otvaraju mogućnost daljnjih investicija i novih zapošljavanja kao preduvjeta daljnjeg razvoja poslovanja.

Osnovni podaci o projektu:

Naziv projekta: Povećanje energetske učinkovitosti poduzeća AQUA V.M.V. d.o.o. kroz korištenje obnovljivih izvora energije

Trajanje projekta: 11.3.2019.-11.9.2019.

Vrijednost projekta: 693.674,60 kn

EU sufinanciranje: 560.239,89 kn

Korisnik: AQUA V.M.V. d.o.o.

Opći cilj: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina)

Specifični ciljevi projekta:

  1. Smanjenje potrošnje energije za redovno poslovanje
  2. Smanjenje potreba za konvencionalnim energentima
  3. Poboljšanje uvjeta rada (omogućavanje adekvatnog zagrijavanja prostora i vode u zimskim mjesecima);
  4. Smanjenje gubitaka energije zbog zastarjelih sustava
  5. Smanjenje negativnog utjecaja na okoliš
  6. Razvoj poslovanja kroz nove investicije i daljnja zapošljavanja

Za više informacija možete nas kontaktirati na telefonski broj 01/6153-660 ili na email adresu: info@aquavmv.hr .