Koagulacija je kemijski proces kojim se u vodi izdvajaju suspendirane čestice nečistoća u obliku sitnih flokula. Koagulacija je primarni proces za fizikalno-kemijsku obradu vode nakon kojeg slijedi flokulacija te izdvajanje nečistoća iz vode fizikalnim postupcima (taloženje, flotaicja itd.). Koagulacija pitke i otpadne vode se radi pomoću koagulanata.

Željezni (III) klorid je anorganski koagulant koji se koristi za tretman pitke vode kao i za tretman industrijske otpadne vode. Koagulant Željezni (III) klorid postiže visoku efikasnost koagulacije vode neovisno o temperaturi vode. Željezni (III) klorid se uspješno primjenjuje za pripremu pitke vode kao i za tretman otpadne vode prehrambene industrije, metalno prerađivačke industrije i dr.. Dodatno, koagulant željezni (III) klorid koristi se za uklanjanje sumporovodika (H2S) u bioplinskim postrojenjima s ciljem smanjenja korozije metalnih dijelova postrojenja i neugodnih mirisa. Također Željezni (III) klorid primjenjuje se na komunalnim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda kao i na industrijskim biološkim uređajima za pročišćavanje otpadne vode za smanjenje koncentracije fosfora u aktivnom mulju.

Koagulanti na bazi polialuminijhidroksiklorid-a i polialuminijevog klorida (PAC) su anorganski koagulanti koji se koriste za tretman pitke vode kao i za tretman industrijske otpadne vode. Koagulant polialuminijev klorid (PAC) je iznimno efikasan za koagulaciju pitke vode pogotovo pri nižim temperaturama vode zimi. Polialuminijev klorid se uspješno primjenjuje za tretman otpadne vode prehrambene industrije, metalno prerađivačke industrije i dr.. Također Polialuminijev klorid (PAC) primjenjuje se na komunalnim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda kao i na industrijskim biološkim uređajima za pročišćavanje otpadne vode za smanjenje koncentracije fosfora u aktivnom mulju.