Sredstva za filtraciju vode

Sredstva za filtraciju vode koriste se u pripremi pitke, rashladne, tehnološke vode raznih industrija, bioplinskih postrojenja, te pročišćavanju otpadne vode.

Sredstva za filtraciju vode:

 • Antracit
  • antracit od kamenog ugljena različitih granulacija (0,6 mm – 7 mm)
  • upotrebom antracita poboljšava se učinkovitost filtracije, sprečava se prolazak sitnih čestica kroz filter, povećava se brzina filtracije vode te produžuje vijek trajanja filtera
 • Aktivni ugljen
  • aktivni ugljen na bazi kokosa, drvenog ili kamenog ugljena
  • praškasti aktivni ugljen s česticama manjim od 90 µm čime se postižu ciljana adsorpcijska svojstva
  • granulirani aktivni ugljen (cilindričnog – valjkastog oblika) granulacije od 1 do > 8 mm za upotrebu u adsorpcijskim kolonama pripreme vode
 • Filter pijesak
  • različitih granulacija za filtriranje pitke, rashladne, tehnološke i otpadne vode
 • Naplavne mase za pješčane filtere