Bioaktivatori

Bioaktivatori su modificirani  produkti na bazi prirodnih spojeva  za aktiviranje biomase u uređajima za biološko pročišćavanje otpadnih voda.

FORMULIRANI BIOAKTIVATORI:

  • Aquapol– za pokretanje razvoja biomase u aerobnim bazenima biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
  • Aquatop– za povećanje kapaciteta rada u preopterećenim uređajima za biološko pročišćavanje otpadnih voda; efikasno sprečava rast nitastih bakterija
  • Aquaren– za smanjenje i sprečavanje širenja i razvoja neugodnih mirisa na uređajima za pročišćavanje i kanalizaciji
  • Aquapan– za poboljšanju digestiju anaerobnog mulja i učinkovitiji rad anaerobnih bakterija