Sredstva za kloriranje, oksidaciju, dezinfekciju i neutralizaciju

Kemikalije za kloriranje:

 • Kemikalije za proizvodnju klor-dioksida:
  • natrij klorit 24 – 25 %
  • natrij klorit 7,5 %
  • solna kiselina 33 %
  • solna kiselina 9 %
 • Natrij hipoklorit (10 – 15 % aktivnog klora)

Kemikalije za neutralizaciju:

 • Sumporna kisellina
 • Fosfatna kiselina
 • Natrijeva lužina (30 – 50 %)

Kemikalije za oksidaciju:

 • Kalijev permanganat
 • Vodikov peroksid 35 %