Bazenske kemikalije – kemikalije za obradu vode u bazenima

  • Kompletan asortiman proizvoda za obradu vode u bazenima
  • Kemikalije za flokulaciju i koagulaciju (koagulanti i flokulanti)
  • Kemikalije za korekciju pH u bazenima – (pH minus i pH plus)
  • Naplavne mase za bazenske filtre
  • Bazenski filtri na bazi aktivnog ugljena, antracita i pijeska