Usluge

Korištenjem proizvoda tvrtke Aqua V.M.V., tvrtka se obvezuje pružati tehničke usluge i isporučivati proizvode poštujući odgovarajuće interne, nacionalne i europske propise koji se odnose na kvalitetu proizvoda i zaštitu okoliša.

Tehničke usluge uz korištenje naših proizvoda pružat će Vam tim stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom na tretmanu voda, koji uključuje biologe, prehrambene tehnologe i kemijske tehnologe.

Individualnim pristupom svakom tehnološkom procesu, uređaju i kvaliteti vode koju treba obraditi uspostavljamo partnerski odnos sa kupcima koji se, osim na stručnosti, temelji i na uzajamnom povjerenju.